Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ số 33 phố Thái Hà,phường Trung Liệt,quận Đống Đa,thành phố Hà Nội
Điện thoại 0437722728
Fax 0437722733
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)