Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đội quản lý đô thị huyện Đắk Mil
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 05013740234
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)