Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Thủy điện 7
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 125 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 0562220077
Fax 0563946129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)