Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn Thông Gia Lai
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593873191
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)