Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Phường Tân Phong - Thành phố Lai châu- tỉnh Lai châu
Điện thoại 02313794208
Fax 02313876970
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)