Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583827132
Fax 0583827132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)