Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ VĂN HOÁ - THÔNGN TIN KHÁNH HOÀ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 02 Ngô Quyền - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại 05838715536
Fax 05838715536
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)