Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 30, đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn
Điện thoại 0253875439
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)