Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Khánh Việt
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 84 Hùng Vương , P. Lộc Thọ, Nha Trang
Điện thoại 0583525702
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)