Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tư Nghĩa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ TDP II, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553845965
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)