Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ TDP 4,thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553512290
Fax 0553512290
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)