Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Khánh Vĩnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khóm 3 đường Huỳnh Thúc Khánh thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại 0583790241
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)