Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Yên Thành,tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Yên Thành,khối 2,thị trấn Yên Thành,tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383631577
Fax 0383863121
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)