Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại 0913262850
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)