Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm điều dưỡng Điện lực miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Hồ Xuân Hương - Phường Bắc Sơn - TX Sầm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại 0372212077
Fax 0373822283
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)