Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 01 Đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại (08) 62875387
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)