Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP HP
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty CP HP,số 128-130 Quang Trung,TP.Quảng Ngãi
Điện thoại 0552201588
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)