Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0393860403
Fax 0393860403
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)