Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 04C, ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 0918600854
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)