Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 32 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Điện thoại (058)3881139
Fax (058)3881139
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)