Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 33 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593532193
Fax 0593532193
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)