Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Sài Gòn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 12 Thi Sách Quận 1
Điện thoại (08)22100411;(08)22100412
Fax 0822203598
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)