Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 02 Phan Đình Phùng, P.Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại (0613)846140
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)