Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 666A, đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803858616
Fax 02803825686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)