Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 16, Đường Võ Thị Sáu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 07813824219
Fax 07813956008
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)