Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Triệu Phong
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Triệu Phong,quốc lộ 1A,thị trấn Ái Tử,huyện Triệu Phong,tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533828420
Fax 0533710239
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)