Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 15, đường Hồ Xuân Hương, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02192210305
Fax 02193866805
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)