Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 516 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 02973873789
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)