Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 360 đường V.I Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383523317
Fax 02383523317
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)