Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 186 Đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại (066)3821111
Fax (066)3821111
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)