Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý khu du lịch Bán đảo Cam Ranh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 178 Trần Quý Cáp - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại 0583826810
Fax 0583826810
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)