Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HANEL
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố. Hà Nội
Điện thoại (04)38524555
Fax (04)38525770
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)