Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THPT Nguyễn Huệ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 99 đường Thanh Niên, tổ 18 phường Bắc Son, Thành phố Tam Điệp
Điện thoại 0889389111
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)