Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG HƯNG
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên
Điện thoại 0989271166
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)