Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 431 đường 17/8 phường Phan Thiết thành phố Tuyên Quang
Điện thoại 0272210247
Fax 0273821438
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)