Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693826873
Fax 02693826877
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)