Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại (052) 3825 105
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)