Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Du lịch Phú Thọ,số 15 đường số 2, Cư xã Lữ Gia,phường 15,quận 11,TP.HCM
Điện thoại 0838650921
Fax 0838655930
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)