Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 159 Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 04379212636
Fax 04379212686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)