Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Tài chính hải quan
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ B2/1A đường 385, Phường Tăng nhơn phú A Quận 9, Tp HCM
Điện thoại (08) 37307571305
Fax (08) 37307567
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)