Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ D10, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 0422148183
Fax 0435541371
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)