Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN KHỞI QUẢNG TRỊ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 240 Quốc lộ 9, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0914336468
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)