Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng huyện Sóc Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)38850951
Fax (04)35953272
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)