Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên thiết kế và xây dựng Lực Huy
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0985070774
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)