Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường 30 tháng 6- Phường Nam Thành- Thành phố Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0303889588
Fax 0303899000
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)