Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 2A - đường Phủ Liễn - phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803854815
Fax 02803759391
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)