Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 591 - Đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai
Điện thoại 02143821128
Fax 02143821128
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)