Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nhà máy in Quân đội 2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Nhà máy in Quân đội 2, số 65 Hồ Văn Huê,phường 9,quận Phú Nhuận,TP.HCM
Điện thoại 0838440703
Fax 0838446814
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)