Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0913198656
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)