Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG VY
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 38/4 Nguyễn Công Bình, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0977656677
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)